Tinnitus (Çınlama) ve Terapileri

TİNNUTUS (ÇINLAMA) NEDİR?

Tinnitus, kulakta duyulan çınlama, uğultu, vızıltı, zil sesi gibi rahatsız edici seslerin algılanması durumudur. Bu sesler dışarıdan gelen bir kaynaktan değil, iç kulak veya işitme yollarında meydana gelen bir sorundan kaynaklanmaktadır.

Tinnitus, farklı yoğunluklarda ve farklı ses karakteristiklerinde olabilir ve kişiden kişiye değişmektedir. Tinnitus’un birçok farklı nedeni var olup en yaygın nedenlerden biri işitme kaybıdır. Çünkü işitme kaybı yaşandığında beynin daha az ses alması, boşlukları kendi oluşturduğu seslerle doldurma eğilimindedir.

Tinnitus bazen geçicidir ve kendiliğinden kaybolabilmektedir. Bazı durumlarda kronik bir sorun haline gelebilmekte ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Tinnitus tedavisi, altında yatan nedenin tespit edilmesine dayanır.

İşitme cihazı kullanılarak tinnitusun etkisi en aza indirilebilmektedir.

TİNNUTUS (ÇINLAMA) NEDENLERİ

-İşitme Kaybı: En sık görülen nedenlerdendir. İşitme kaybı yaşandığında, beyin işitilen sesleri eksik algılar ve bu boşluğu doldurmak için kendi sesleri yaratır.

-Kulak Enfeksiyonları veya İltihaplanmalar: Kulak içindeki iltihaplanmalar veya enfeksiyonlar tinnitusun nedeni olabilmektedir.

-Kulakta Biriken Baskı veya Yabancı Cisimler: Kulakta biriken baskı veya yabancı cisimler tinnitusun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

-İşitme Yollarında Blokajlar: Kulak kanalında veya işitme yollarında oluşan tıkanıklıklar veya blokajlar da tinnitusun sebeplerinden biri olabilmektedir.

-Yüksek Kan Basıncı (Hipertansiyon): Yüksek kan basıncı, iç kulakta bulunan damarlar üzerindeki baskıyı artırarak tinnitusu tetikleyebilmektedir.

-Stres ve Anksiyete: Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik faktörler tinnitusu kötüleştirebilir veya tetikleyebilmektedir.

-Travmalar: Baş veya kulak bölgesine gelen travmalar, iç kulak veya işitme yollarında hasara neden olarak tinnitusu tetikleyebilmektedir.

-İlaçlar: Bazı ilaçların yan etkileri olarak tinnitus gelişebilir. Özellikle yüksek dozda veya uzun süreli kullanılan ilaçlarda bu risk artabilmektedir.

-Yaşlanma: Yaş ilerledikçe iç kulakta meydana gelen değişiklikler nedeniyle tinnitus riski artabilmektedir.

-İç Kulak Bozuklukları: Meniere hastalığı gibi iç kulakla ilişkili rahatsızlıklar tinnitus ile ilişkilendirilebilmektedir.

-Sinüzit veya Allerjiler: Sinüs enfeksiyonları veya yaygın alerjik reaksiyonlar da tinnitusun nedenleri arasında yer alabilmektedir.

-Temporomandibular Eklem (Çene Eklemi) Bozuklukları: Çene eklemi bozuklukları, tinnitusla ilişkili olabilmektedir.